Dzień Ziemi. Nasza Matka Ziemia. Żyjmy w harmonii z planetą.

Dziś dzień Ziemi 🌍 Jest naszą matką 🤱 Każda z nas jest z nią połączona. Każda z nas nosi w sobie cud życia, jesteśmy płodne jak nasza Matka Ziemia. Nie tylko w sensie rodzenia dzieci, ale także w powoływaniu do życia przeróżnych dzieł. Dokonujemy fantastycznych aktów kreacji, mimo że często rodzimy je w bólach. Cierpienie w tworzeniu jest nieodłączne, lecz korzyści, błogość z ich podziwiania, czy też z przyjmowania radości od naszych dzieci jest zdecydowanie warta tego bólu. Każda z nas jest Matką Ziemią. Kobiecość jest połączona z aspektem Matki Ziemi odkąd się tu urodziłyśmy. Żadna z nas nie jest od niej oddzielona. Pełnimy takie same role jak ona. Dajemy życie, jesteśmy zdolne aby karmić nie tylko nasze dzieci, ale i nasycać dusze i serca ludzkie za pomocą stworzonych przez nas dzieł. Dajemy natchnienie, niesiemy dla innych różnorodność, którą każdy chętny może doświadczyć swoimi zmysłami. Kiedy ludzkość zrozumie, że kobiety i Ziemia są tym samym i zaczną być traktowane z taką samą dbałością i szacunkiem, wtedy aspekt świętej kobiecości zsynchronizuje i zharmonizuje procesy powstawania Nowej Ziemi, na której nikomu niczego nie braknie.

Nowa Ziemia pokona zły schemat. Nowa Ziemia da nowy grunt do rozwoju swoich dzieci. Grunt ten będzie bez przemocy i bez wojen. Nowa Ziemia obdaruje nas odpowiednimi warunkami do rozwoju zgodnego z naszą prawdziwą formą. Będzie tworzenie zamiast niszczenia, tworzenie oparte o miłość i zrozumienie. Nie będzie nierówności powodującej, że większość społeczeństwa nie ma odpowiednich dóbr, aby móc się wyrazić w swej sile. Obecna Ziemia obfituje w słabość, w zakłamanie. Istnieje nierówny podział wszystkiego. Jednym brakuje, inni mają stanowczo za dużo. Nierówności te zostały spowodowane zakłóceniem harmonii w Edenie. Harmonia ta została zakłócona przez pożądanie. Ktoś chciał dla siebie więcej, niż było mu to przeznaczone. A Ziemia dała wszystkim wolną wolę, żebyśmy nie byli bezwolnymi kukiełkami, tak bardzo nas pokochała. Jednakże była tak mądra, że przewidziała z tego dla wszystkich lekcje. I ci którzy kierują się pożądaniem, nie uwzględniają dobra innych, dostaną ciężką, srogą i surową lekcję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.